ADWAY: KDO JSME?

.

ADWAY JE SPECIALISTOU NA BUDOVÁNÍ NOVÝCH OBCHODNÍCH KANÁLŮ V OFFLINE I ONLINE PROSTŘEDÍ.

Strategie agentury ADWAY vychází z hlubokých znalostí průmyslových odvětví

a spotřebitelských preferencí v B2C/B2B komunikaci.

 

V ADWAY se zaměřujeme  na stěžejní poradenství a realizační činností  skýtající potenciál zvyšování  prodeje a tržního podílu klientů na tuzemském a zahraničním trhu. 

Znalost trhů, podnikových a řídicích procesů a firemní kultury našich klientů hrají klíčovou roli v zajištění našich služeb v oblasti strategického marketingu, reklamní produkce a plánování médií.

Díky silné technologické základně, partnerství s globální sítí inovátorů marketingové komunikace, rozsáhlým zkušenostem a znalostem z jednotlivých oborů podnikání našich zákazníků je agentura ADWAY důvěryhodným partnerem v transformaci budování značek.

ADWAY  kombinuje nejlepší technologie online / offline podpory prodeje do řešení, která plně uspokojí specifické potřeby klientů, jež vycházejí z obchodních a strategických cílů.

Služby od ADWAY jsou komplexní (full life-cycle services), což je jeden z faktorů, který nám pomáhá stát se významným obchodním a transformačním partnerem pro nové metody navyšování tržních podílů a budování vztahů se zákazníky.

.

.

PROJEKTY EU

.

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004314

Vzdělávání zaměstnanců Vingu-Steel, s.r.o. a jejího partnera ADVERTISING WAY s.r.o.

.

.

 

 

.

.